Ja glasam, a vi? (2011)

02/02/2010   Luxembourg

COOPERATION LUXEMBOURG - MONTÉNÉGRO poziva sve gra?ane Crne Gore i druge strane državljane u Luksemburgu sa podru?ja bivše SFRJ, da se upišu u bira?ke spiskove za opštinske izbore u Luksemburgu koji se održavaju 9. oktobra 2011. godine.

Budite brojni u akciji upisivanja i pridružite se na glasanju luksemburžanima i ve? upisanim stranim državljanima

- Pravo glasa
- Na?in upisivanja
- Nadležnosti opštinskih vlasti
- Zašto glasati?

Pravo glasa

Pravo glasa na opštinskim izborima u Luksemburgu ostvaruju svi strani državljani:

 1. Koji na dan izbora imaju 18 godina starosti;
 2. Koji na dan upisa imaju 5 godina regularnog boravka u Luksemburgu;
 3. Koji se prethodno upišu na bira?ke spiskove do 14 jula 2011.godine.
   

Na?in upisivanja

Upisivanje se vrši u opštini vašeg boravišta, od sada do 14 jula 2011 godine. Prezentovanje se vrši sa li?nim ispravama: pasoš, li?na karta ili boravišni karton.
Ako u opštini u kojoj se prezentujete nemate 5 godina boravka potrebno je priložiti potvrdu boravka iz predhodnih komuna (certificates des résidences).
Napomene:

 • Ko se ne upiše u predvi?enom roku, nema pravo glasa na izborima.
 • Upisani bira?i dobijaju pismeni poziv za glasanje i imaju obavezu glasanja.
 • U pojedinim slu?ajevima mogu?e je glasati preko korespodencije.
 • Glasanjem u Luksemburgu zadržavate pravo glasa u zemlji iz koje dolazite na svim nivoima.
 • Svi upisani bira?i imaju pravo i da budu birani tj. da istaknu svoju kandidaturu.
 • Bira?i mogu da se kandiduju samostalno ili da budu postavljeni na liste neke politi?ke stranke, ako posjeduju znanje luksemburškog jezika i boravak u trajanju od 6 zadnjih
 • mjeseci u opštini u kojoj se kandiduju.

Nadležnosti opštinskih vlasti

 • Urbanizam i razvoj opštinske infrastrukture,
 • Rukovo?enje otpadom i zaštita životne sredine,
 • Opremanje škola i programi finansijske pomo?i za školstvo, obrazovanje i edukaciju u?enika,
 • Izgradnja i dodjela socijalnih stanova,
 • Administracija i mati?ni servis (ro?enja, ven?anja, državljanstvo, smrtni slu?ajevi),
 • Organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija,
 • Aktivnosti na planu integracije novih stanovnika opštine i dr.

Zašto glasati?

Glasanjem obavljamo gra?ansku dužnost, dajemo snagu i vrijednost svom glasu i postajemo akteri u izboru onih koji ?e nas predstavljati narednih 6 godina u opštinskim strukturama vlasti.

Glasanjem potvr?ujemo prisustvo politi?ke svijesti, opredijeljenost za demokratiju i odgovoran odnos prema ovom i drugim vaznim pitanjima i doga?ajima.

Glasanjem pokazujemo da smo zainteresovani za nasu integraciju u Luksemburgu, te da cijenimo napore, zalaganja i aktivnosti luksemburškog naroda i institucija na planu integracije stranaca.

U?eš?em na izborima u?estvujemo u politi?kom životu Luksemburga i dajemo najbolji doprinos gra?anima naše zajednice u pravcu njihove kvalitetne i potpune integracije.

U?eš?e u politi?kom životu otvara mogu?nosti uklju?ivanja naših gra?ana u sve društvene tokove i segmente luksemburškog društva i opredeljuje naš budu?i status.

Alija Sijari?
potpredsjednik udruženja CLM
menadžer projekta “Ja glasam, a vi?”