Javna tribina - Lux Expo

19/03/2011   Luxembourg Kirchberg

U okviru tradicionalne internacionalne kulturne manifestacije „Festival Emigranata“, u organizaciji CLAE, koji s održao od 18. do 20. marta 2011. godine u Luksemburgu, udruženje „Cooperation Luxembourg – Monténégro“ je organizovano Javnu Trbinu.

Teme tribine:

  • Integracija državljana Crne Gore u Luksemburško i evropsko društvo (informisanje i senzibilizacija gra?ana za upis na bira?ke spiskove za opštinske izbore u Luksemburgu 9. oktobra 2011. godine)
  • Održavanje i ja?anje veza sa mati?nom državom Crnom Gorom i njenim institucijama na planu o?uvanja jezika, kulture i tradicije i u tom kontekstu razmatranje mogu?nosti uvo?enja dopunske nastave za djecu državljana Crne Gore u Luksemburgu.

U?esnici tribine:

  • Doma?in: Udruženje “Cooperation Luxembourg Monténégro”,
  • Predstavnici državnih institucija Luksemburga i Crne Gore,
  • Predstavnici klubova, udruženja, asocijacija i drugih vladinih i nevladinih organizacija,
  • Privrednici, sponzori i druge javne li?nosti,
  • Televizija Crne Gore - satelitski program i drugi mediji.

Nakon završenih izlaganja u?esnika tribine, prisutni gra?ani su postavljali pitanja u okviru aktuelnih tema.
Svi govori i diskusije su bili simultano prevo?ene.