CLM je neprofitno udruženje sa ciljem rada na integraciji državljana Crne Gore u luksemburško društvo i održavanje veza sa mati?nom državom Crnom Gorom na planu ocuvanja identiteta

O udruženju CLM, Programski ciljevi, Kontakt

O udruženju CLM

Svoje temeljne principe zasniva na bazi institucionalno-pravnih okvira za saradnju sa dijasporom u okviru Akcionog plana Vlade Crne Gore.

Ali i kroz usvojenu Strategiju saradnje sa dijasporom za period 2011 - 2014. godina, i drugih strateških dokumenata Crne Gore: Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države, nacionalna strategija održivog razvoja, nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU i drugih pozitivnih zakonskih propisa Luksemburga i EU.

Programski ciljevi

Rad na integraciji državljana Crne Gore u luksemburško društvo i održavanje veza sa mati?nom državom Crnom Gorom i njenim institucijama.

Rad na promovisanju Crne Gore na njenom putu Evrposkih i Evroatlanskih integracija.
Promovisanja nau?ne saradnje izme?u univerziteta iz Belgije, Francuske i Luksemburga sa univerzitetima u Crnoj Gori na planu zaštite životne sredine i održivog razvoja u Crnoj Gori.

Kontakt

Coopération Luxembourg Monténégro
11, rue Guillaume Capus,
L-4071 Esch sur Alzette,
Luxembourg