Formiran Pokret za Petnjicu

02/07/2012   Rumelange, Luxembourg

Na sastanku održanom dana 02. jula 2012. godine u gradu Rumelange-Luxembourg, uz ucešce predstavnika iseljenickih udruženja koja djeluju u Luksemburgu: Zavicajni klub „Bihor“,udruženje „BD – Fond“, Asocijacija „Luksemburg-Crna Gora“, Asocijacija „LMB“, Kooperacija Luksemburg-Montenegro, te istaknutih pojedinaca,
jednoglasno su usvoje sljedece odluke:

  1. Osniva se Pokret za Petnjicu kao koordionaciono tijelo sa ogranicenim mandatom (do donošenja konacne odluke o pokrenutom pitanju) sa ciljem da usmjerava, promišlja i propagira ideju o povratku statusa opštine za mjesto Petnjica kod Berana i vodenje kampanje u susret referendumu zakazanom za 4. avgust 2012. godine
  2. Pokret za Petnjicu je otvorena asocijacija razlicitih subjekata objedinjenih idejom o povratku statusa opštine Petnjici i kao takav ce raditi na ukljucivanju što veceg broja organizacija i pojedinaca u cilju ostvarivanja zajednickog cilja
  3. Pokret za Petnjicu ce raditi na animiranju javnosti i afirmaciji cetvrte inicijative za povratak statusa opštine Petnjici kod Berana
  4. Pokret za Petnjicu ce se odlucno boriti protiv politicke zloupotrebe pomenute inicijative i tražice od odgovornih državnih i evropskih institucija poštovanje volje naroda i ostvarivanje njegovog prava da odlucuje sam o sebi
  5. Pokret za Petnjicu je jednoglasno za prvog koordinatora odredio istaknutog naucnog i kulturnog poslenika akademika Šerba Rastodera, a za njegovog pomocnika mr Saita Šabotica, istoricara
  6. Svjesni da su „cetiri“ Petnjice iseljene sa maticnog prostora (jedna u Tursku, druga u Bosnu, treca u Zapadnu Evropu i cetvrta u regionu), smatramo da je došlo vrijeme da se stvore uslovi za zaustavljanje daljeg demografskog osipanja stanovništva sa ovog prostora i da „cetiri“ iseljene Petnjice preuzmu odgovornost za dalju sudbinu svog zavicaja.

 

Zavicajni klub „Bihor“ – predsjednik, Hamdija Rastoder

„Bošnjacko-Demokratski Fond“ – predsjednik, Enver Korac

Asocijacija „Luksemburg-Crna Gora“ predsjednik, Ismet Muhovic

Asocijacija „LMB“ – predsjednik Elfija Muratovic

„Kooperacija Luksemburg-Montenegro“ – predsjednik, Alija Sijaric

Koordinator: Akademik Šerbo Rastoder

Pomocnik koordinatora mr Sait Š. Šabotic

Rumelange, 02. 07. 2012.