„Konzularni dani“ u Luksemburgu 25. februara 2012

25/02/2012   Dudelange, Luxembourg

O B A V J E Š T E N J E

Ambasada Crne Gore u Belgiji ?e, saglasno uspostavljenoj praksi,  u subotu 25. februara 2012. godine,  održati „konzularne dane“ u Luksemburgu, u prostorijama opštine Dudelange, 2 Rue Karl Marx, L-3521 Dudelange,  u periodu od 13,00 do 17,00 ?asova.

Predstavnici Ambasade ?e uobi?ajeno primati administrativne zahtjeve crnogorskih državljana (za upis djece u mati?ne registre ro?enih i registre državljana, leglizaciju, državljanski status, pribavljanje dokumenata iz Crne Gore, izdavanje raznih potvrda i druge zahtjeve u vezi sa gra?anskim stanjem) i davati odgovaraju?e informacije o administrativnim procedurama u Crnoj Gori.

Mole se svi zainteresovani gra?ani da se prethodno obrate Ambasadi Crne Gore u Briselu, na:

Tel: 0032 (0)2 705 28 51
Fax : 0032 (0)2 726 01 55
e-mail : ambassadedumontenegro@skynet.be
            
kako bi  dobili  odgovaraju?i termin za prijem.  Zainteresovani gra?ani se tako?e mole da u komunikaciji sa Ambasadom nazna?e koju vrstu konzularne usluge žele kako bi dobili precizne informacije o dokumentima potrebnim pri predavanju zahtjeva.